Polityka strony

Zawartość tej strony, www.indesitcompany.pl (dalej "Serwis "), w tym danych, notek oraz wszelkich innych treści składających się z tekstu i grafiki, jak również modeli oznaczonych symbolem "©"", chronione są prawem autorskim i umowami międzynarodowymi i innymi prawami własności intelektualnej i traktaty.

Zawartość stron Indesit Company jest chroniona prawami autorskimi Copyright © 2000-2009 Indesit Company SpA. (dalej "Spółka"). Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość stron witryny nie może być w całości ani w części kopiowana, powielana, przekazywana, załadowana, publikowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, z wyjątkiem składowania przez użytkowników danych na własnym komputerze i drukowania stron wyłącznie do użytku osobistego. Znaki towarowe i logo pojawiające się na tej stronie są własnością Indesit Company SpA. Nie mogą być użyte na jakiejkolwiek stronie internetowej, innych niż strony (www.indesitcompany.pl) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Spółka nie bierze odpowiedzialności za materiały stworzone lub opublikowane przez 3-cią stronę, na której stronie znajdują się linki. Osoby odwiedzają witrynę www.indesitcompanypl na własne ryzyko i biorą na siebie ciężar przyjęcia wszystkich niezbędnych środków ostrożnościprzed wirusami i innymi szkodliwymi elementami. Linki do innych stron nie oznaczają, że firma sponsoruje lub jest związana z organizacjami, które świadczą usługi opisane na tych stronach.

Wszystkie materiały przesłane na stronę, na przykład poprzez e-mail lub strony internetowe, są uważane za pozbawione charakteru poufnego. Każdy, kto zamierza przekazywać informacje o charakterze poufnym proszony jest o określenie charakteru informacji. Spółka nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do tych materiałów i ma prawo do ich powielania, używania, ujawniania, wyświetlania, przetwarzania na bazie innych prac i przekazania ich osobom trzecim bez ograniczeń. Ponadto, Spółka ma prawo do wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how i wiedzy technicznej zawartej w takich materiałach w jakimkolwiek celu, w tym i bez ograniczeń na etapach tworzenia, produkowania oraz działań marketingowych . Każdy wysyłający materiały gwarantuje tym samym możliwość publikowania ich i zgadza się trzymać firmę z dala od jakichkolwiek działań osób trzecich w odniesieniu do takich materiałów.

Ta strona pozwala na publiczne szeroki dostęp do informacji dotyczących firmy lecz jest przeznaczona również dla profesjonalnych odbiorców (analityków finansowych i dziennikarzy, instytucjonalnych i prywatnych inwestorów). Celem jest przekazywanie precyzyjnych, aktualnych informacji. Spółka dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były dokładne i aktualne. To nie wyklucza jednak możliwości przypadkowego błędu lub zaniedbania. Wszelkie zasygnalizowane błędy będą korygowane.